Privacyverklaring Els van Kuppeveld Communicatie

Els van Kuppeveld Communicatie, gevestigd in Haarlem/Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Els van Kuppeveld Communicatie staat volledig achter een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de website, https://elsvankuppeveld.nl en de hieraan gerelateerde diensten.

Deze Privacyverklaring is opgemaakt op : 10 augustus 2018